Eelarvenõukogu liikmed

Nõukogu esimees Peter Lõhmus


Nõukogu aseesimees Andrus Alber

Andrus Alber on Finora Group juhatuse esimees. Ta on töötanud investeerimispanga Trigon Capitali investorsuhete direktorina ja juhtis aastatel 2007-2013 kaks ametiaega NASDAQ Tallinna börsi. Enne seda töötas ta 10 aastat Eesti Pangas. Andrus on töötanud ka Rahvusvahelises Valuutafondis, Euroopa Komisjonis ja olnud Vabariigi Presidendi nõunik.

Andrus Alber on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ning omandanud magistrikraadi rahvusvahelistes suhetes Ameerika Ühendriikides (Fletcher School of Law and Diplomacy) Andrus Alber CV 

Nõukogu liige Andres Võrk

Andres Võrk on Tartu Ülikoolis Johan Skytte poliitikauuringute instituudis asuva Infotehnoloogia mõju-uuringute keskuse (CITIS) analüütik. Ta töötas Poliitikauuringute Keskuse Praxis sotsiaal- ja tööpoliitika analüütikuna aastatel 2001-2016 ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonna modelleerimise õppetoolis teaduri ja lektorina aastatel 2000-2016.

Andres Võrk on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning omandanud samas magistrikraadi majandusteadustes.  Andres Võrk CV   

Nõukogu liige Ülo Kaasik 

Ülo Kaasik on Eesti Panga asepresident juulist 2011. Keskpangas on ta töötanud alates 1999. aastast algul majandusuuringute osakonna ökonomistina, 2007. aastast rahapoliitika osakonna juhatajana. Ülo Kaasik töötas ka kaks aastat peaministri majandusnõunikuna. 

Ülo Kaasik on lõpetanud Tartu Ülikoolis majandusteaduskonna ja omandanud Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraadi majandusteadustes. Ülo Kaasik CV 

Nõukogu liige Martti Randveer

Martti Randveer on Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja aastast 2011. Enne seda juhtis ta pea kümme aastat majandusuuringute osakonda, olles eelnevalt olnud sama osakonna ökonomist üle kuue aasta.

Martti Randveer on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ning omandanud samas magistri- ja doktorikraadi majandusteadustes. Martti Randveer CV 

Nõukogu liige Karin Jõeveer