SÕLTUMATU NÕUANDEKOGU, MILLE ÜLESANDEKS ON HINNATA EESTI EELARVEPOLIITIKAT

Nõukogust

Eelarvenõukogu põhikirja kohaselt nimetab Eesti Panga nõukogu keskpanga presidendi ettepanekul ametisse eelarvenõukogu esimehe, aseesimehe ja neli liiget, kelle ametiaeg kestab viis aastat. Eelarvenõukogu liikmel peab olema laitmatu maine, majandusalal vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad ning eelarvenõukogu ülesannete täitmiseks vajalikud kogemused. Eelarvenõukogu liige ei või olla ametis või teenistuses ega olla osaline tegevuses, mis võib avaldada negatiivset mõju eelarvenõukogu ülesannete sõltumatule täitmisele.

Eesti eelarvepoliitikat hindav sõltumatu nõuandekogu tegutseb 2023. aasta sügisest järgnevas koosseisus: esimees Peter Lõhmus, aseesimees Andrus Alber ning liikmed Ülo Kaasik, Martti Randveer, Andres Võrk ja Karin Jõeveer.