co

Valitsussektori nominaalne ja struktuurne eelarvepositsioon oli 2018. aastal suures puudujäägis 11. aprill 2019

  • 2018. aasta struktuurne puudujääk on suurem, kui eesmärgiks seati, ja eelarvepositsiooni tuleb asuda parandama juba 2019. aastal
  • Eelarvenõukogu soovitus on võtta 2019. aasta eesmärgiks vähemalt struktuurne tasakaal

Majanduse kõrgkonjunktuur jätkus 2018. aastal, kui nii majanduse nominaalkasv kui ka riigieelarve maksutulude kasv ulatusid ligi 9%ni. Sellest hoolimata kujunes oodatust nõrgemaks valitsussektori eelarvepositsioon, mis oli statistikaameti hinnangul nominaalses puudujäägis 0,5% SKPst.

Eesti valitsussektori struktuurne puudujääk oli 2018. aastal rahandusministeeriumi hinnangul 1,4% SKPst, mis on suurem, kui riigi eelarvestrateegias või riigieelarve koostamisel eesmärgiks seati. Struktuursele puudujäägile 2018. aastal viitavad ka eelarvenõukogu arvutused. Vaatamata keskmisest kiiremale majanduskasvule on valitsussektori eelarvepositsioon nominaalses ja struktuurses puudujäägis juba kolmandat aastat järjest.

Riigieelarve seaduse järgi võib kavandada struktuurset puudujääki kuni 0,5% SKPst aastas, kui eelnevalt on kogutud vähemalt sama suur struktuurne ülejääk. Kuna 2018. aasta struktuurne puudujääk kujunes sellest suuremaks, tuleb juba sel aastal asuda eelarvepositsiooni parandama. Riigieelarve seaduse järgi peab struktuurset eelarvepositsiooni parandama vähemalt 0,5 protsendipunkti aastas, kuniks valitsussektori struktuurne eelarvetasakaal on uuesti saavutatud.

Rahandusministeeriumi 2019. aasta kevadise majandusprognoosi järgi kujuneb sel aastal struktuurseks puudujäägiks 1% SKPst, mis on ligilähedane suurimale lubatud puudujäägile selleks aastaks (0,9% SKPst). Eelarvenõukogu hinnangul pole aga nii suur struktuurne puudujääk õigustatud, kuna majanduse olukord on endiselt hea. Eelarvenõukogu soovitus valitsusele on taastada struktuurne tasakaal juba tänavu.

Eelarvenõukogu põhjalikum seletuskiri on esitatud siin: PDF

Lisateave:
Raul Eamets
Eelarvenõukogu esimees
Tel: 514 0082
E-post: raul.eamets@ut.ee

Riigieelarve seaduse järgi annab eelarvenõukogu kevadel oma hinnangu möödunud aasta struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta ja riigi eelarvestrateegias järgmiseks neljaks aastaks seatud eesmärkide kohta, lähtudes eelarvereeglitest ja struktuurse eelarvepositsiooni korrigeerimise vajadusest. Kuna valitsussektori struktuurne puudujääk kujunes 2018. aastal kavandatust suuremaks ja eelarvepositsiooni on vaja parandada juba sel aastal, avaldab eelarvenõukogu oma arvamuse möödunud aasta tulemi kohta eraldiseisvalt veel enne riigi eelarvestrateegia koostamist.