co

Struktuurse eelarvepositsiooni mõõtmine ja kasutamine 2. veebruar 2015

2014. aastal jõustunud uue riigieelarve seaduse järgi peab riigieelarve olema koostatud selliselt, et valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon oleks tasakaalus või ülejäägis.

Eelarvepositsiooni struktuurse seisu hindamine ning saadud hinnangute tõlgendamine on aga keerukam kui tavapärane eelarve tulude ja kulude analüüs, mida on tõestanud ka mitmete institutsioonide erisugused vaated Eesti struktuursele eelarvepositsioonile.

Kajastamaks eelarvepoliitika seisukohast aktuaalseid teemasid on Eesti eelarvenõukogu koostanud taustapaberi, mis käsitleb lähemalt struktuurse eelarvepositsiooniga seonduvat ning võiks olla sobivaks lugemiseks kõigile, kes soovivad struktuurse eelarvepositsiooni mõõdikust paremat ülevaadet saada. 

Struktuurse eelarvepositsiooni mõõtmine ja kasutamine (.pdf)