co

Lähiaastate eesmärgiks tuleks seada eelarve ülejääk 29. september 2015

Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus 2016. aastal välisnõudluse paranemise ja hinnatõusu kiirenemise toel püsivhindades 2,6% ja jooksevhindades 5,5%. Rahandusministeeriumi prognoos tugineb eeldusele, et välismaine nõudlus Eesti kaupade ja teenuste järele järgmisel aastal kasvab. Eelarvenõukogu hinnangul võib aga majanduskasv kujuneda väliskeskkonna tõttu oodatust aeglasemaks.

Kevadise vaatega võrreldes on järgmise aasta riigieelarve maksutulude prognoosi mõnevõrra suurendatud. Eelarvenõukogu arvates võib maksutulude, täpsemalt käibemaksu ja ettevõtte tulumaksu oodatav laekumine olla ülehinnatud. Prognoositavat lisalaekumist ei tohiks seetõttu käsitada kui katteallikat kulude suurendamiseks.

Rahandusministeeriumi suveprognoosi kohaselt on valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon ülejäägis kogu prognoosiperioodi jooksul, 2016. aastal 0,5% SKPst. Majanduse tsüklilist seisu ja struktuurset tasakaalu on aga hetkel väga keeruline hinnata. Ühelt poolt mõjutab Eesti majanduse kasvuväljavaadet negatiivselt väliskeskkonna areng, teisalt on tööpuuduse määr varasema ajaga võrreldes madal ja palgakasv konkurentsivõimet ohustavalt kiire. Lisaks on head maksutulude laekumist toetanud eratarbimise ja palgatulu kiire kasv, mis on olnud tempokam kui majanduskasv.

Eesti majandus võib juba praegu toimida oma potentsiaalsel tasemel või isegi üle selle, mistõttu võib valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon olla ülehinnatud. Eelarvenõukogu soovitab seda võimalust silmas pidada ja koostada lähiaastate eelarved väikese ülejäägiga.

Rahandusministeeriumi 2015. aasta suvist majandusprognoosi käsitlenud eelarvenõukogu korraline istung toimus eelmisel reedel Tartus. Eelarvenõukogu arvamus ja põhjalikum seletuskiri on esitatud siin: Eelarvenõukogu arvamus 2015 suveprognoosist.pdf

Lisateave:
Raul Eamets
Eelarvenõukogu esimees
Tel: 514 0082
E-post: raul.eamets@ut.ee

Taustinfo

Riigieelarve seaduse järgi peab eelarvenõukogu hindama riigi makromajandus- ja rahandusprognoose. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi alusel töötatakse välja järgmise aasta riigieelarve eelnõu. Seaduse kohaselt tuleb iga aasta riigieelarve koostada nii, et valitsussektori eelarve oleks vähemalt struktuurses tasakaalus.