co

Eesti Panga nõukogu kinnitas eelarvenõukogu põhikirja 9. aprill 2014

9. aprillil 2014 toimunud Eesti Panga nõukogu korralisel istungil kinnitas keskpanga nõukogu eelarvenõukogu põhikirja.

Eelarvenõukogu on sõltumatu nõuandekogu, mille ülesandeks on hinnata Eesti eelarvepoliitikat.

Eelarvenõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt viis korda aastas. Nõukogu peab põhikirja kohaselt avaldama arvamust riigi makromajandus- ja rahandusprognooside kohta, samuti eelarvestrateegia kohta ning valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta.

Eelarvenõukogu koosneb kuuest liikmest. Põhikirja kohaselt nimetab eelarvenõukogu esimehe, aseesimehe ja neli liiget viieks aastaks ametisse Eesti Panga nõukogu keskpanga presidendi ettepanekul.

Eelarvenõukogu liikmel peab olema laitmatu maine, majandusalal vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad ning eelarvenõukogu ülesannete täitmiseks vajalikud kogemused. Eelarvenõukogu liige ei või olla ametis või teenistuses ega olla osaline tegevuses, mis võib avaldada negatiivset mõju eelarvenõukogu ülesannete sõltumatule täitmisele.

Eelarvenõukogu esimehe kuine töötasu on 15 protsenti (780 eurot) ja nõukogu liikmetel 10 protsenti (520 eurot) kõrgemate riigiteenijate kõrgeimast palgamäärast.