co

Valitsussektori 2013. aasta eelarve struktuurne positsioon vastas ootustele 24. juuli 2014

Eile, 23. juulil toimus eelarvenõukogu korraline koosolek, kus arutati valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamist eelmisel aastal.

Eelarvenõukogu hinnangul oli valitsussektori 2013. aastal saavutatud struktuurne ülejääk kooskõlas ootustega, mida kujundas aastateks 2013–2016 välja töötatud eelarvestrateegia. Rahandusministeeriumi arvestuse järgi oli valitsussektori eelarve struktuurne ülejääk  2013. aastal 0,4% SKP suhtes. Ka enamik teiste institutsioonide ja eri meetodite abil koostatud hinnanguid Eesti valitsussektori eelarvepositsiooni kohta viitab väiksele struktuursele ülejäägile.

Eelarvenõukogu arvates ei õigusta järgmisteks aastateks prognoositud SKP nominaalkasv aga eelarve puudujäägis hoidmist. Sel sügisel järgmise aasta riigieelarvet ette valmistades peaks valitsus tegema jõupingutusi, et tagada ka eelarve nominaalse tasakaalu paranemine.

Eelarvepoliitikat ohjav raamistik ja  keskpika perioodi eesmärgid peavad olema avalikkusele arusaadavad ning nende püstitamist ja muutmist tuleb hästi põhjendada. Eelarvenõukogu arvates ei ole viimastel aastatel keskpika perioodi eesmärkide nõrgenemist avalikkusele piisavalt selgitatud.

Loe lähemalt: 
Eelarvenõukogu arvamus valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta 2013. aastal (.pdf) 

Lisainfo: 
Raul Eamets 
Eelarvenõukogu esimees 
Telefon: 514 0082
E-post: raul.eamets@ut.ee 

Taustinfo 

Eelarvenõukogu on sel aastal uuendatud riigieelarve seaduse alusel loodud sõltumatu nõuandekogu, mille peaülesanne on jälgida eelarvereeglite täitmist. 

Seaduse kohaselt peab eelarvenõukogu pärast riigi majandusaasta koondaruande valmimist avaldama oma arvamuse riigieelarve positsiooni kohta.