co

Eelarvenõukogu teemapaber käsitleb Eesti nominaalse ja struktuurse eelarvepositsiooni ning SKP lõhe andmete korrigeerimist 23. märts 2022

Eelarvenõukogu teine teemapaber, mis on mõeldud poliitikakujundajatele, institutsioonidele ja kõigile teistele eelarvereeglite ülevaatusest huvitatutele, uurib Euroopa Komisjoni, IMFi ja OECD tehtud korrektsioone Eesti valitsussektori nominaalse ja struktuurse eelarvepositsiooni ning SKP lõhe andmetes. Nagu selgub, on struktuurse eelarvepositsiooni ja SKP lõhe korrektsioonid märkimisväärsed ja märgivahetused tavalised, mis näitab, et struktuurse eelarvepositsiooni andmed on ebatäpsed ja ebausaldusväärsed ning SKP lõhe hinnangud ebatäpsed ja küsitava usaldusväärsusega. Seega võib väita, et need hinnangud pole eelarvepoliitika kujundamiseks ja hindamiseks piisavalt head.

Eeldades aga nende edasistki kasutamist, pakutakse teemapaberis välja lihtne meetod struktuurse eelarvepositsiooni märgivahetuse künniste arvutamiseks ja lihtne algoritm, milles kasutatakse makromajanduslike näitajate koondhinnangut, et hinnata struktuurse eelarvepositsiooni ja SKP lõhe hinnangute usaldusväärsust ning struktuurse eelarvepositsiooni märgi hilisema korrigeerimise tõenäosust.

Need teemad on äärmiselt aktuaalsed, arvestades et Euroopa Komisjon ja muud institutsioonid arutlevad ja vaatavad Covid-19 pandeemia valguses läbi ELi majanduse juhtimise raamistikku, millest eelarvereeglid moodustavad olulise osa.

EELARVENÕUKOGU TEEMAPABER NR 2. Eesti struktuurse eelarvepositsiooni korrigeerimised ja kuidas nendega edasi elada (kui peab). Ricardo Vicente