co

Eelarvenõukogu hindas taastekava majandusmõjusid 15. juuni 2021

Rahandusministeeriumi palvel on eelarvenõukogu koostanud hinnangu Eesti taastekava makromajandusliku mõju analüüsile, lähtudes Euroopa Komisjoni üleskutsest kaasata liikmesriikide taastekavade koostamisse ka sõltumatuid tootlikkuse- ja eelarvenõukogusid.

Eelarvenõukogu hinnangul on taastekava makromajandusliku mõju analüüs koostatud selleks sobiliku metoodikaga ja mudelipõhise mõjuanalüüsi tulemusi on tõlgendatud adekvaatselt, lähtudes valitud eeldustest. Eelarvenõukogu peab aga võimalikuks, et osa analüüsi eeldustest ei pruugi paika pidada, eriti kui Eesti majandus peaks koroonakriisist taastuma oodatust kiiremini. Seega on eelarvenõukogu murekohad seotud peamiselt majanduse prognoosiriskidega, mitte mõjuanalüüsi tehnilise lahendusega.

Eelarvenõukogu põhjalikum seletuskiri on esitatud siin.

Lisateave:
Raul Eamets
Eelarvenõukogu esimees
Tel: 514 0082
E-post: raul.eamets@ut.ee