co

Eelarvenõukogu esimees kandideerib Tartu Ülikooli rektori valimistel 16. märts 2023

Eelarvenõukogu esimees Raul Eamets kandideerib Tartu Ülikooli rektori valimistel. Valimised toimuvad 20. aprillil.

Valimistele eelneval kuul taandab Raul Eamets ennast eelarvenõukogu esimehe rollist, sealhulgas eelarvenõukogu esindamisest avalikkuse ees, ennetamaks võimalikku huvide konflikti. Eelarvenõukogu põhikirja järgi täidab esimehe äraolekul tema ülesandeid eelarvenõukogu aseesimees Andrus Alber.